Ventilirajuće fasade

U toku leta sistem lagano akumulira toplotu, jer se termički talas prenosi unutra ublažen i zbog toga se smanjuje direktno dejstvo sunčevog zračenja.

Ventilirajuće fasade

Ventilirajuće fasade su jedna od glavnih proizvoda ProfiTiM-a koji je među prvim-a u Srbiji i u regionu uvrstila ovaj proizvod u svoj proizvodni program, i iza sebe ima desetine hiljada ugrađenih kvadrada ove moderne fasade.
Prva smo firma koja je u Evropi postavila fasadu od LAM kero granitnih ploča 3000x1000x3 mm koje su poslednjih godina postale pravih hit u Evropi. Imamo razvijen sopstveni način ugradnje i sastava podkostrukcije čime se razlikujemo od odstalih proizvođača koji koriste uglavnom gotova rešenja.Takođe smo prva firma koja na istoj podkostrukciji izvela fasadu u kombinaciji staklo – granitna keramika koja ima izuzetno atraktivan dizajn. Ova kombinacija materijala arhitektata daje ogromne mogućnosti pri projektovanja fasade.

Danas su one skoro obavezni način oblaganja, najčešće poslovnih objekata, a poslednjih godina sve češći slučaj i na privatnim i rezdecijalnim objektima a kao razlog je sve veći izbor panela i raspoloživosti materijala.

Ventilirajuća fasada ima veoma moderan dizajn, i pruža jedno od najboljih termo izolacija, jer imaju dodatni sloj vazduha koji pruža izvrsnu izolaciju, naročito leti, čime se stvara visok stepen uštede energije. Princip ventilisane fasade ostaje isti bez obzira da li je spoljna obloga od lakih ili teških elemenata.

Kod ovih fasada objekat je omotan slojem termoizolacije. Termoizolacija smanjuje termičke razlike na zidnoj strukturi i postiže da temperatura zidova bude približna temperaturi vazduha unutrašnjih prostorija i na taj način utiče na postizanje kvalitetnog stambenog komfora u objektu.

U toku leta sistem lagano akumulira toplotu, jer se termički talas prenosi unutra ublažen i zbog toga se smanjuje direktno dejstvo sunčevog zračenja.

Pored svih ovih termičkih prednosti sistem fasade ima između termoizolacije i spoljašnjeg završne obloge ostavljen vazdušni prostor koji predstavlja prirodnu ventilaciju. Širina ovog vazdušnog prostora je minimum 30mm i veoma je značajan u letnjem periodu kada dolazi do zagrevanja spoljnog zaštitnog zida što uzrokuje promene gustine vazdušnog sloja i zagrevanja u šupljini u odnosu na vazduh ambijenta. Tako zagrejan unutrašnji vazduh stvara “efekat dimnjaka”, kreće na gore i kroz ventilacione otvore izlazi napolje i smanjuje zagrevanje objekta stalnim kretanjem odozdo na gore.

Zimi nema ovog efekta, jer u nedostatku jačeg zagrevanja spoljne obloge, temperatura vazduha okoline i vazduha unutar ventilirajućeg prostora imaju približno istu temperaturu i gustinu, tako da nema značajnijeg kretanja vazduha. Izbor spoljnog omotača je veoma važan sa stanovišta pouzdanosti i estetskog izgleda objekta.
Za spoljašnji omotač ugradjujemo: Granitnu keramiku po vašem izoru boja i dimenzija a kao preporuku predlažemo Keramo – granit ploče debljine samo 3 mm proizvodjača Laminam ( Italia ), ili Techlam ( Levantina Španija ).Kao novina uveli smo i staklo u završnu oblogu ventilsane fasade koja u kombinaciji sa granitnom keramikom ima atraktivan dizajn.

Takodje ugradjumo Obloge HPL kompakt ploča proizvođača Trespa ,Hunter Douglas, Parklex , FunderMax, Prodema ….
Tu je Eternitl fiber cementne fasadne ploče sa velikim brojem nijansi dezena.

Granitna fasada nudi visoke karakteristike mehaničke otpornosti na atmosferske agense, udarce i agresivne uslove, veoma je pogodna za širenje i otporna na mraz i sunčevo zračenje. Granit pruža mogućnost izrade svih formata ploča, raznih oblika i dimenzija, a sve prema zahtevu projektanta i investitora.Granit se ugrađuje sa fugama širine 1-3 mm.

Laminam je keramička ploča debela samo 3mm, dimenzija do 1 000 x 3 000 mm. Ovo je proizvod: jači od granita, lakši od aluminijuma, fleksibilan i lako obradiv metodama koje se koriste za obradu stakla i prirodnog kamena. Njegov kvalitet je dokazan nizom rigoroznih testova sprovedenih u internacionalnim institutima i tako su obezbedjeni svi neophodni atesti. Otporan na organske i neorganske rastvore, deterdžente i sredstva za dezinfekciju. Vatrootporan je, a u slučaju požara ne pušta dim i otrovna isparenja. Teško se haba. Otporan je na UV zračenje i sunčevu svetlost. Ne mrzne. Poseduje veliku čvrstoću.Laminam ima široku primenu u oblaganju kako enterijerskih tako i eksterijerskih površina, posebno zanimljiva je njegova primena kao ventilirajuće fasade.
TECHLAM ® je debljine 3 mm, i teži samo 7 kg/m2 i dostupan je u ploče do 1 x 3 metra. Ona pruža arhitektama i dizajnerima enterijera bezbroj mogućnosti, zahvaljujući širokom rasponu veličina i boja, trajnosti, higijene i male težine. TECHLAM ® može se koristiti i u druge namene: zid pokrivanje i oblaganje, obloge i pločice, countertops ali u najčešćem slučaju kao obloge za ventilirajuće fasade.

RAZLOZI ZA VENTILIRJUĆU FASADU

1. Pružaju zahtevani nivo otpora prolasku toplote za sve tipove građevina. Različitom debljinom izolacije mogu se postići tražena svojstva.

2. Smanjenje troškova za grejanje i hlađenje zbog korištenja ventilirajuće fasade potpuno vraća troškove ugradnje panela u nekoliko godina.

3. Zbog dugog veka trajanja i zaštitnih svojstava ventilirajuća fasada produžava se i vek trajanja same zgrade, te osnovna vrednost.

4. Spoljna toplotna izolacija u odnosu na unutarnju izolaciju ne uzrokuje smanjenje kvadrature prostora u unutrašnjosti zgrade, te prekrivanjem kompletne površine zida efikasnije otklanja pojavu toplotnih mostova.

5. Bolja zaštita zidova zgrade od smrzavanja i odleđivanja i time eliminisanje stvaranja pukotina na spojevima i otpadanje maltera.

6. Toplotna izolacija ima optimalnu efikasnost kad je suva, u čemu paneli imaju ključnu ulogu odbijajući 90 posto vode a ostala kondenzovana vlaga unutar zidova vrlo brzo ispari sistemom ventilacije.

7. Mogu se koristiti izolacioni materijali većeg formata, koji su jeftiniji, bez posebne zaštite.

8. Sprečavanje uništavanja betona i čelične armature unutar zidova. Voda i ostali agresivni elementi zbog panela su odmaknuti od zidova i ne uzrokuju koroziju. So ne nagriza zidove i zaštićeni su od rasta plesnii i gljivica.

9. Redukcija temperaturne deformacije nosećih zidova uzrokovane sezonskim i dnevnim temperaturnim promenama, i time eliminacija naprezanja i pukotina.

10. Zvučna izolacija zidova je značajno poboljšana. Jedan deo izolacije pruža kamena vuna a drugi deo vazdušni prostor unutar fasade.

11. Ugradnja u svim klimatskim uslovima. Instalacija ventilirajuće fasade je „suva“ i za razliku od ostalih sistema može se raditi u bilo kojoj sezoni, nezavisno o temperaturi.

12. Instalacija ventilirajueće fasade ne zahteva temeljne pripreme na postojećim zidovima (čišćenje zidova, obijanje maltera, izravnavanje itd.) Samim time radovi su ugodniji za radnike i stanare. Radovi traju kraće.

13. Kod sanacija ukida potrebu za obijanjem maltera. Neke vrste maltera mogu sadržavati azbestna vlakna čime štete zdravlju radnika i stanara te zahtevaju posebne načine zbrinjavanja.

14. Mogućnost jednostavne demontaže sistema ili nekih njegovih elemenata ako se neki element ošteti ili se namerava zameniti sa novim panelima drugačijeg izgleda.

15. Trajnost.

16. Sistem instalacije ventilirajuće fasade zahteva manje radnih koraka od klasične kontakt fasade .

17. Neograničene mogućnosti oblikovanja, tekstura i završnog izgleda fasade. Moguće je koristiti i tamnije boje bez podizanja temperature unutar zgrade.

18. Prilikom renoviranja postojećeg objekta podiže porast vrednosti stambenog prostora kao posledica energetski efikasnijeg objekta, ekskluzivnosti i inovativnosti.

SASTAV SISTEMA VENTILIRAJUĆE FASADE

Ovaj sistem ventilirajuće fasade sastoji se od sledećih slojeva (gledajući od zida ka spolja)

  • termoizolacija ( polu-tvrdo presovana kamena vuna ( vunizol )od 60 do150 mm + paropropusna a vodo nepropusna folija)
  • Aluminijumska podkonstrukcija
  • vazdušni sloj ( 30 mm )
  • Završna obloga fasade (Granitna keramika, Staklo, Laminam , Techlam keramo granit ploče, Kamene ploče, HPL compact ploče proizvodjača Trespa ,Hunter Douglas, Parklex , Prodema, FunderMax, Vlaknasto cementne ploče Eternit , Svisspeаrl…

TERMOIZOLACIJA

KAMENA VUNA

Termoizolacija sastoji se od ploča polu tvrdo presovane kamena vune. Debljina ploča kamene vune se rešava termičkim proračunom u okviru izvođačkog projekta i zavisi od datih klimatskih uslova i uslova investitora, kao i obaveze poštovanja Energetske efikasnosti objekta.Termoizolacija se može postaviti po potrebi i u dva sloja unakrsno radi izbegavanja termičkih mostova.

Table termoizolacije se za objekat pričvršćuju posebnim antikorozivnim ankerima.
Preko kamene vune postavlja se parna brana tj. paropropusna folija a vodonepropusna ili takozvana NT Folija .Ona ima svojstvo da propušta paru, i omogućava isparavanje iz unutrašnjeg prostora objekta, dok sa spoljašne strane sprečava evetualno kvešenje kamene vune.Ova folija je trajna i postoja jer trpi temperaturne razlike od -40 do +80°C.

PODKONSTRUKCIJA

Zavisno od vrste i kačenja završne obloge formira se potkostrukcija koja se najčesće sastoji od aluminijumskih kotvi, T, L profila, Al kutija……

ZAVRŠNA OBLOGA FASADE

Na montiranu aluminijumsku konstrukciju lepi se završna obloga Sika tack panel systemom, na rastojanju od minimim 30 mm od termoizolacije. Lepak se posle 48 h okameni i ne postoji mogućnost odlepljivanja, demotaža zalepljene ploče je moguća samo fizičkim lomom. Tip, vrsta i dimenzije ploča kao i izbor boje dezena i sl su po izboru projektanta tj. naručioca.Ploče se postavljaju sa međusobnom razmakom ( fugom ) od 1-3 mm.
Pored granitne keramike kao nejčešći slučaj završne obloge ugradjumo i obloge od HPL compat ploča proizvođača Trespa ,FunderMax, Parklex , Prodema, Vlaknasto cementne ploče Eternit, Svisspeаrl….
Kao novina uveli smo i staklo u završnu oblogu ventilsane fasade koja u kombinaciji sa granitnom keramikom imam izuzetno atraktivan dizajn.

Account details will be confirmed via email.